HAARP

Program HAARP, oficiálně odstartovaný roku 1993 a podle názvu zdánlivě mírový „projekt pro aktivní výzkum polární záře“, ve skutečnosti je pod společnou správou vojenského letectva a válečného námořnictva Spojených států amerických. Jeho základna je v Gakona na Aljašce. Oficiálně má sloužit k „výzkumu, simulaci a řízení ionosférických procesů, které by mohly ovlivnit výkon komunikačních a kontrolních systémů“ a na svém webu se tak i tváří.

 

Vlk v beránčím rouše
Systém HAARP je plánován tak, aby v konečné fázi byl schopen vysílat 3,6 gigawattový paprsek efektivního vyzářeného výkonu (ERP) vysokofrekvenční energie do ionosféry s cílem:

 

• generovat signály o extrémně nízké frekvenci (ELF) pro udržování komunikace s ponořenými ponorkami;

 

• vést geofyzikální sondy k rozpoznávání charakteru přirozených ionosférických procesů, aby bylo možné vyvinout technologii k jejich zmírnění nebo ovládání;

 

• vytvářet ionosférické čočky, soustřeďující velké množství vysokofrekvenční energie, jako prostředku ke spouštění ionosférických procesů, jichž lze potenciálně využít pro účely rezortu obrany;

 

• dosažení elektronového urychlování infračerveného záření (IR) a dalších optických emisí, které mohou být použity „k úpravě vlastností šířených rádiových vln“(!);

 

• generování ionizace uspořádané podle geomagnetického pole k „řízení odrazových nebo rozptylových vlastností rádiových vln“;

 

• využití nepřímého ohřevu k ovlivnění šíření rádiových vln a rozšíření „potenciálních možností vojenského využití zdokonalených ionosférických terminologií“.

 


 

 

Co to opravdu umí?
Po dokončení první fáze bude mít (nebo už má?) HAARP výkon 1,7 gigawatt (1,7 miliardy wattů!) ERP, vyzařovaný v pásmu frekvencí od 2,8 do 10 MHz. Toto vysílání by mohlo zapříčinit nevratné poškození svrchních vrstev atmosféry. Pro představu: vysílaná energie je 3000× větší než výkon nejsilnějších komerčních rozhlasových vysílačů s amplitudovou modulací (AM). Studie vlivu systému HAARP na životní prostředí vypracovaná US administrativou na straně 440 připouští, že HAARP může představovat extrémně vážnou hrozbu.

 

Jak už bylo předesláno, HAARP může na hranici kosmického prostoru generovat vlny o extrémně dlouhých frekvencích, které se vracejí zpět k zemskému povrchu. Těchto vln lze využít mnoha různými způsoby, jako je například komunikace s ponorkami, ale i cílená tvorba zhoubných biologických a mentálních účinků u specificky vybrané části populace.

 

„Mikrovlnné zbraně tohoto druhu mají téměř vždy výjimečně pronikavý účinek“ (obzvlášť tehdy jsou-li neseny pulsy ELF). Cílem je částečná nebo úplná dezorientace nebo narušení fyzické či mentální stability takto napadených osob. Tyto elektromagnetické systémy tedy mohou být v každém případě použity k produkci mírného až silného fyziologického rozvratu, perceptuální deformaci nebo dezorientaci“(viz aplikace psychotronických zbraní).

 

Potenciální využití umělých elektromagnetických polí je rozsáhlé. Mohou být globálně použita k dosažení změn počasí, vyvolání slabosti, nemocí a znuděné nálady obyvatelstva nebo, u citlivějších jedinců, ke spuštění záchvatů neovladatelného šílenství. To vše může být jednotlivě nebo kombinovaně použito jako záminka k odůvodění totální státní kontroly (policejní stát).

 

Tento systém je schopen vytvořit obdobné situace, jakými byly například obrovské požáry v Idahu a Montaně v létě 2000. Místy denně zasaženými až 20 000 ohnivými údery by se staly oblasti se stanovišti vojenských zásob, munice, ale také zákopy a opevnění. Jak ukázaly zkušenosti z obou světových válek, úderům těchto zbraní by se nevyhnulo ani civilní obyvatelstvo…

 

Druhé zařízení typu HAARP je umístěno v Norsku, třetí patrně na území bývalého SSSR…

 

Je spuštění HAARP důvodem „náhlého nedostatku elektrického proudu“ na západním pobřeží USA? Pokud ano, a pokud americká vláda jde až tak daleko, že riskuje plošnou nespokojenost obyvatelstva, jsme svědky velmi vážného pokusu, který prozatím nemá obdoby.

 

Anténní systém HAARPu, pokrývající plochu přes 1,6 hektaru, je sestaven z 360 dvaadvacet metrů vysokých antén, představujících viditelnou nadzemní část  „vylepšeného modelu ohřívače ionosféry“, bičujícího svrchní vrstvu atmosféry soustředěným řiditelným paprskem elektromagnetických vln. (Ionosféra je elektricky nabitá svrchní vrstva Zjednodušeně řečeno je HAARP jakýsi „obrácený radioteleskop“, jehož antény signál vysílají, namísto aby ho přijímaly. HAARP testuje technologii supersilných paprsků radiových vln, jejímž cílem je vyvolávat cílené změny ve vybraných oblastech ionosféry, zahřívaných jejich soustředěným účinkem. Odražené elektromagnetické vlny se pak vracejí zpět k Zemi, kde pronikají vším – živým i neživým.

 

Propagace se kolem tohoto projektu snaží vytvořit dojem, že „program aktivního vysokofrekvenčního výzkumu polární záře“ je především záležitostí univerzitních akademiků, jejichž cílem je vyvolávat ionosférické změny za účelem zlepšení komunikace; tedy pro naše dobro. Nicméně další, tentokrát vojenská dokumentace, hovoří mnohem zřetelněji: Výhledovým cílem HAARPu je zjistit: „jak lze využít ionosféru pro účely rezortu obrany“. Komunikace s ponorkami je ovšem pouze jedním z těchto cílů.

 

Tisková prohlášení a ostatní informace z vojenských kruhů se ve věci HAARP neustále urputně snaží zlehčovat rozsah a dosah jeho skutečných možností.  Zveřejněné dokumenty tvrdí, že se projekt HAARP v ničem neliší od ostatních bezpečných „ohřívačů ionosféry“, provozovaných všude na světě; například v portorickém Arecibo, norském Tromsö a na území dřívějšího Sovětského svazu.  Vládní dokument z roku 1999 ovšem naznačuje, že skutečným smyslem vysílání výkonných RF impulzů má být vybuzení a řízení nepřirozených ionosférických aktivit:

 

„… využitím nejvyššího na Západě dostupného vysokofrekvenčního výkonu dosáhly studované nestability využitelné účinné kapacity blízké maximální RF energii, jejíž pomocí mohou být „spouštěny“ plazmové procesy, a to do té míry, než bude dosaženo dalšího limitujícího faktoru.“

 

Jestliže vojáci ve spolupráci s Univerzity of Alaska mohou ukázat, že je nová na zemi umístěná technologie pro „Hvězdné války“ funkční , pak zvítězili oba zúčastnění: armáda má poměrně levný obranný štít a univerzita se může pochlubit provedením nejdramatičtější geofyzikální manipulace od doby, kdy v atmosféře explodovala první nukleární nálož. Po úspěšných testech by Aljaška jistě získala vojenský megaprojekt budoucnosti a vzhledem k nutnému mohutnému zdroji energie i obrovský odbyt pro svůj zemní plyn. Za tuto cenu se tedy stávají z akademiků bezohlední zločinci…

 

Vezmeme-li v úvahu jisté patenty, odvozené z díla texaského fyzika jménem Bernard Eastlund, je evidentní, jak hodlají vojáci využít HAARP a jeho gigantický vysílač. Všechna vládní dementi jsou nevěrohodná. Vojáci totiž přesně vědí proč vyvíjejí tuto technologii. Z jejich dokumentů ostatně zřetelně vyplývá, že armáda s rozmyslem klame veřejnost rafinovanými slovními hříčkami, podvody i přímými dezinformacemi.

 
Podle nich HAARP má:

 

* poskytnout armádě pomůcku, určenou k přesměrování elektromagnetických pulsů atmosférických termonukleárních jednotek (což je už od roku 1986 ještě stále považováno za životaschopnou alternativu);

 

* nahradit obrovský v Michiganu a Wisconsinu umístěný systém, komunikující s ponorkami na extrémně nízkých frekvencích (ELF), novou kompaktnější technologií;

 

* nahradit přes-obzorový radarový systém, který původně měl být zřízen na nynější pozici HAARPu, flexibilnějším a přesnějším zařízením;

 

* poskytnout způsob, jak doslova „vymazat“ rádiové spojení v extrémně velkých oblastech, zatímco vlastní vojenské spojovací systémy zůstanou funkční;

 

* poskytnout „tomografický efekt“ pronikající rozsáhlými oblastmi Země, který by v kombinaci se schopnostmi počítačů EMASS a CRAY umožnil prověřit plnění součásti dohody o omezení a nešíření nukleárních zbraní a jiných mírových dohod;

 

* stát se nástrojem geofyzikálního sondování, umožňujícím pátrání po ropě, zemním plynu a nerostných depozitech na rozsáhlých územích;

 

* být použit k odhalování nalétajících hloubkových letounů a křižujících střel (cruis missiles).

 

Uvedené schopnosti a možnosti tohoto zařízení se jeví jako prospěšné všem, kdo věří řečičkám o „národní obraně“ a těm, kteří se zajímají pouze o výdaje s ní spojené . Avšak ostatní možné způsoby využití, o nichž se propaganda kolem HAARP vůbec nezmiňuje a lze je nalézt pouze v archivech vzdušných sil, armády, válečného námořnictva a jiných federálních agentur Spojených států, jsou alarmující. Navíc – účinky bezohledného nasazení sil této úrovně uvnitř přirozeného ochranného štítu – ionosféry – může mít podle názoru mnoha vědců doslova kataklyzmatické důsledky.

 

HISTORIE, POZADÍ A SKRYTÉ CÍLE PROJEKTU

 

Níže popsané patenty byly součástí balíku technických idejí, původně kontrolovaných společností ARCO Power Technologies Incorporated (APTI), dceřinou firmou Atlantic Richfield Company, jednou z největších olejářských společností na světě. APTI byla smluvním dodavatelem, který HAARP postavil. ARCO zprvu odprodala patent a ve druhé fázi, v červnu 1994, získala smlouvu na konstrukci organizace E-Systems.

 

E-Systems je jedním z největších zpravodajských investorů na světě. Pracuje pro CIA, ministerstvo obrany, zpravodajské organizace a další.  Tato organizace má roční obrat 1,8 miliardy US$ , z toho jde 800 miliónů do černých projektů tak tajemných, že dokonce ani kongres Spojených států neví, jak byly tyto peníze utraceny.

 

E-System byl vykoupen firmou RAYTHEON – je to jeden z největších zbrojních dodavatelů na světě. V roce 1994 byl  RAYTHEON na prestižním seznamu společností  „Fortune 500“ na příčce 42. RAYTHEON vlastní tisíce patentů, z nichž mnohé byly pro projekt HAARP velmi hodnotné. Dvanáct patentů tvořících jeho páteř je dobře skryto mezi tisíci jiných, držených pod jménem RAYTHEON.

 

Na US Patent #4,686,605, který obdržel fyzik Bernard J. Eastlund („Method and Apparates for Altering a Region in the Earth’s Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere“ – „Metody a přístroje k vyvolání oblastních změn v zemské atmosféře, ionosféře či magnetosféře“), uvalila americká vláda roční utajení.

 

Eastlundův ohřívač ionosféry je nezvyklý: vysílaná frekvence (RF) záření je koncentrovaná a soustředěna do jednoho bodu v ionosféře. Tato odlišnost vrhá do ionosféry nebývalé množství energie. Eastlundovo zařízení umožňuje koncentraci o hustotě jednoho wattu na kubický centimetr, což je ve srovnání s jinými zařízeními, schopnými doručit do atmosféry okolo jedné miliontiny wattu, giganticky mnoho.

 

Teprve tento obrovský rozdíl umožňuje vyvolat ionosférické změny způsobem, nutným k vytvoření futuristických efektů, podrobně vylíčených v patentovém spise. Základem pro tento výzkum a patent je práce Nikoly Tesly, datovatelná okolo roku 1900.

 

Jakou hodnotu by tato technologie mohla mít pro držitele patentu, ARCO? Mohli by udělat ohromný zisk bezdrátovým přenosem elektrického výkonu z elektrárny, stojící v oblasti bohaté na plyn, ke spotřebiteli.

 

V současné době by ovšem vědci shromáždění kolem projektu HAARP stěží mohli dokázat, že právě toto je jedno z jeho zamýšlených použití . V dubnu 1995 se vynořily další patenty, spojené ‚klíčovým personálem“ na seznamu APTI. Jeden z těchto čerstvých patentů skutečně je na bezdrátový systém přenosu elektrické energie. 

 

V Eastlundově patentu je výslovně uvedeno, že tato technologie může zmást nebo úplně zničit důmyslné řídící a ovládací elektronické systémy letadel a raket.  A že schopnost pokrýt rozsáhlé oblasti země sprškou elektromagnetických vln kolísající frekvence, a možnost kontroly změn těchto vln, dovoluje vyřadit rádiový přenos informací na zemi, moři i ve vzduchu.


Fallstreak Cloud

Image by arbyreed via Flickr

V popisu patentu stojí:

„… tento vynález tedy umožňuje přivést do zemské atmosféry ve strategických polohách bezpříkladné množství energie a udržovat výkon této injekce do jisté míry mnohem přesněji a s lepší kontrolou než dosud na požadované úrovni. Obzvlášť, je-li užívána náhodná pulsace, lze v první řadě vyvolat efekty s účinky podobnými explozím nukleárních náloží různé síly v různých výškách…“

„… je ovšem možné nejen zrušit spoje třetí strany, ale použitím jednoho nebo více takových paprsků vyřadit celou její komunikační síť, i za cenu toho, že by došlo k přerušení všech ostatních komunikací na světě. Jisté vlastnosti způsobu užitého k přerušení komunikací, využitelné každým kdo je seznámen s tímto vynálezem, umožňují použít ho současně jako vlastní nerušenou sdělovací sít.“

„… rozsáhlé oblasti atmosféry lze neočekávaně vyzvednout do značné výšky, takže každá raketa, která se nenadále setká s neplánovaným vysokým odporem této „vzdušné sítě“, bude zničena…“

„Lze také modifikovat počasí , například úpravami větrného modelu ve svrchní atmosféře vytvořením jednoho nebo několika hřebenů z atmosférických částic, které se budou chovat jako čočky nebo zaostřovací zařízení. …  může být provedena molekulární modifikace atmosféry za účelem dosažení pozitivních účinků na životní prostředí. Nadto je možné vyvolat efektivní změny molekulární skladby ve kterékoli oblasti atmosféry, lze zvolit konkrétní molekulu nebo molekuly a zvýšit jejich výskyt.  Uměle ovlivnit lze například koncentrace atmosférického ozónu, dusíku, atd..“

Begich objevil  ještě dalších 11 APTI patentů (US patentový úřad je přístupný via internet), popisujících jak provést „exploze rozsahem podobné nukleárním, neprovázené zářením“, systém pro přenos energie paprskem, přes- obzorový radar, systém pro detekci střel dopravujících nukleární hlavice, elektromagnetické pulsy předtím produkované termojadernými zbraněmi a další šprýmy „Hvězdných válek“ .  Tento hrozen patentů se evidentně stal podkladem zbraňového systému, zvaného HAARP…

Šetření Begicha a Manningové obnažilo bizarní schéma. Dokumenty, US vojenského letectva například prozradily, že systém byl vyvíjen za účelem manipulace a rozvrácení mentálních procesů obyvatel rozsáhlých zeměpisných oblastí, prostřednictvím pulzující frekvence rádiového záření (což je specialitou HAARPu). Hlavní výpovědní materiál o této technologii pochází z dokumentů Zbigniewa Brzezinskeho (tvůrce národní bezpečnosti a poradce US presidenta Cartera) a J. F. MacDonalda (vědeckého poradce prezidenta Johnsona a profesora geofyziky na UCLA), kteří psali o válečném využití energetických vysílačů s ohledem na cílené změny geofyzikálního a životního prostředí.

Uvedené dokumenty odhalují jak lze tyto účinky vyvolat, a popisují jejich záporný vliv na lidské zdraví a mysl. Možnost plošného vyvolávání mentálního rozvratu obyvatelstva je v případě HAARPu nanejvýš znepokojující. Více než 40 stran knihy uvedených autorů, s tucty poznámek pod čarou, je záznamem usilovné práce harwardského profesora, vojenských plánovačů a ostatních vědců v průběhu plánování a testování elektromagnetické technologie, použitelné tímto způsobem. Jeden z dokumentů popisujících toto využití například pochází od mezinárodního Červeného kříže v Ženevě a je v něm dokonce uveden i kmitočtový rozsah, na němž lze tyto účinky vyvolat – jde o rozsah na němž je schopen vysílat HAARP…

Následující prohlášení bylo učiněno před 25 lety v knize „Between Two Ages“, kterou napsal Zbigniew Brzezinski, tehdy profesor na Kolumbijské univerzitě:

„Političtí stratégové jsou v pokušení zneužít výzkumu mozku a lidského chování. Geofyzik Gordon J. F. MacDonald – specialista na otázky vojenství – hovoří o přesně časovaném, umělém dráždivém elektronickém úderu ‚schopném nést potřebný vzorek oscilací, produkujících poměrně značné energetické úrovně nad jistými oblastmi Země… V tomto smyslu, by mohl být vyvinut systém který by mohl dlouhodobě vážně poškodit výkon mozku velmi rozsáhlé populace ve zvolené oblasti …‘ Bez ohledu na to, jak hluboce znepokojující je myšlenka zneužití životního prostředí k manipulaci chování za účelem zisku národních výhod, jisté technologie připouštějí, aby něco takového bylo vyvinuto, s největší pravděpodobností v průběhu několika málo desítek let.“

MacDonald byl v roce 1966 členem Prezidentské vědecké dozorčí rady a později členem Prezidentské rady pro otázky kvality životního prostředí . Uveřejnil několik dokumentů, týkajících se využití technologií vyvíjených pro kontrolu a řízení životního prostředí pro vojenské účely.
Jeho komentář z pohledu geofyzika :

„Klíčem ke geofyzikálnímu válečnictví je znalost nestabilit životního prostředí a stavů, kdy přidání malého množství energie jí může uvolnit obrovské spousty.“

Geofyzici rozpoznali, že přidáním energie do polévky systémového prostředí lze vyvolat rozsáhlé účinky. Avšak lidstvo už i tak přidalo do svého okolí značné množství elektromagnetické energie, bez znalosti toho, jak vysoké vlastně je kritické množství. Begichova a Manningova kniha vznáší hned několik palčivých otázek.
Zůstanou tyto stále rostoucí přírůstky bez účinku, nebo existuje jistá hranice kumulativního množství, po jejímž překročení může dojít k nenapravitelným poškozením?
Je HAARP dalším krokem na cestě, z níž není návratu?
Chystáme se právě na další energetický experiment, který pustí z řetězu další smečku zloduchů z Pandořiny skřínky?

Zbigniew Brzezinski už před rokem 1970 prorokoval, že ve spojitosti s technologií postupně vznikne „kontrolovanější a řízenější společnost“. Tuto společnost bude ovládat elitní skupina, která voličům zpočátku vnutí přijetí domněle lepšího vědeckého know-how. Na tento „haarph“ skutečně nehrají žádní andělé!

http://www.gewo.cz/agentura/haarp__file_1.htm

Zdroj: jedenacteho-zari.7x.cz

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s