Neale Donald Walsh – Život je představa

Uvědomme si, že vše kolem nás je naše představa. Neustále si uvědomujme, že vše je jen pouhá představa, která nám má pomoci si něco uvědomit. Nic není reálné. Náš život nemá nic společného s vnějšími okolnostmi. My jsme si ve svých falešných představách vymysleli podmínky a potřeby.V našem imaginárním světě je všechno takové, jaké si myslíme, že to je. A to vše pak z naší perspektivy opravdu tak funguje.Vidíme jen to, co chceme vidět. Je možné, že vidíme jen to, co očekáváme, že uvidíme. Nebo prostě nechceme vidět to, co neočekáváme. Celý příspěvek

By Ella Cikánová Posted in Stahuj

Martin Herzán – Totalitní světovláda

Vážení přátelé, dostáváte do rukou knihu, která může být zdrojem Vašeho procitnutí v dnešní době, která je labilní vůči lidským hodnotám, Bohu i morálce jako takové. Lidem je to neustále tajeno, ale přitom se jim to každý den vkrádá do jejich životů. Mnozí si to neuvědomují a mnozí před tím úmyslně zavírají oči. Jedno je jisté – lidstvo jde poslušně jako stádo a slepě se řítí do doby, kdy se budeme muset zříci světa v podobě, v jaké ho známe dnes a budeme se muset brzy klanět fanatickým ideálum jedné globální světovlády. Celý příspěvek