dr. David Wilcock – 2012 – Vzestup – Rozpad NWO

Změny klimatu, ekonomický kolaps a vlády jednotlivých států v krizi. Díváme se do obličeje našeho vlastního zániku? Je potřeba, abychom se vzchopili a začali bojovat za obnovení svého vlastního přirozeného lidského potenciálu? Nebo to všechno je naopak součástí kolektivního probuzení lidstva? Celý příspěvek