Rockefeller

Na počátku 20. století byl prezidentem Theodore Roosevelt, který vešel ve známost jako „bojovník proti trustům“, Rockefellerovy společnosti Standard Oil a dalších, avšak velké korporace, které byly rozděleny, měly stále vzájemně propojená vedení. Proto byla Rockefellerova moc zachována. V roce 1911 je Rockefeller vyobrazen v karikatuře Roberta Minora pro deník ST. LOUIS POST-DISPATCH, jak na Wall Street vítá Karla Marxe, který drží knihu s názvem Socialismus. Rockefeller byl schopen využívat svého velkého bohatství, aby si „koupil“ politiky, kteří by dohlédli na to, aby nebyli jejich „majitelé“ poškozeni zákony, předpisy a nařízeními – typ korporátního socialismu. Celý příspěvek