Rekapitulace existence Holešovské výzvy ke dni 27.1.2012

Jako jeden ze skutečných zakladatelů Holešovské výzvy bych se rád vyslovil k podstatě vzniku Holešovské výzvy a její činnosti do dnešních dnů. Zvláště proto, že její vnitřní činnost byla vážně narušena nestandardním rozkolem mezi některými členy tohoto uskupení.

Jsem spoluúčastník na vzniku původní myšlenky potřeby sjednocení přemíry občanských iniciativ, hnutí, aktivit, odborů a sdružení za účelem dosažení shody na postupu ke změně ve společnosti, (viz hlavní cíle H.V.) navržené panem Ing. Princem. Celý příspěvek