Nobelova cena Evropské unii je porušením závěti A. Nobela

Prof. Michal Chossudovsky, Global Research, 15. 10. 2012

Tento rok byla Nobelova cena za mír udělena Evropské unii za její přínos „k pokroku míru a usmíření, demokracii a lidská práva v Evropě.“

Přínos EU k míru je diskutabilní, ale klíčovým problémem je, zda unie států, která vytváří politický, ekonomický, monetární a fiskální celek, je „způsobilým kandidátem“ na Cenu za mír, ve shodě s mandátem Norského výboru. Celý příspěvek