Uniklý dokument armády Spojených států je manuálem pro převýchovné a pracovní tábory v Americe

English: Seal of the United States Department ...

Uniklý dokument armády Spojených států vypracovaný pro ministerstvo obrany (DoD) obsahuje šokující plány pro „politické aktivisty“, kteří podle nich mají být pacifikováni „PSYOP funkcionáři“ a u nichž má být rozvinuto „ocenění politiky Spojených států“ během jejich zadržení ve vězeňských táborech uvniř Spojených států.

Dokument nazvaný FM 3-39.40 Internační a přesídlovací operace byl původně vypuštěn s omezením přístupu pro ministerstvo obrany v únoru 2010, ale teprve nyní unikl na internet.

Manuál popisuje postupy pro zpracovávání zadržených v internačních táborech jak ve světě, tak ve Spojených státech. Mezinárodní organizace jako OSN a Červený kříž jsou jmenovány jako partneři spolu s federálními agenturami včetně DHS a FEMA.

Hned ze začátku si ale vyjasněme jednu věc – manuál se primárně zabývá nepřátelskými bojovníky zadrženými v zahraničních vězeňských táborech armády Spojených států. Nicméně stejně tak je po přečtení celého manuálu jasné, že platí i pro občany zadržené ve Spojených státech – ať už se jedná o takzvané “vysídlené občany”, nebo o “zadržené civilisty” – to jest civilisty, kteří byli zadrženi kvůli “bezpečnostním důvodům, kvůli ochraně, nebo kvůli spáchání přečinu vůči zadržovací moci.

Nejvíce alarmující část dokumentu se objevuje na stránce 56, a bohužel nenechává nikoho na pochybách o tom, že v zadržovacích táborech budou PSYOP týmy, jejichž zodpovědností bude použití “indoktrinačních programů ke snížení nebo odstranění antagonistických přístupů”, stejně jako zaměřovaní “politických aktivistů” s takovými programy k zajištění “porozumění a ocenění politiky a jednání Spojených států.”

Jakmile jsou zadržovaní převezeni do zadržovacího tábora, manuál popisuje, jak budou “indoktrinováni” pro podporu politiky Spojených států se speciálním zaměřením na politické disidenty.

Převýchovný proces je zodpovědností “funkcionářů pro psychologické operace”, jejichž prací je navržení “PSYOP produktů, které jsou navrženy pro pacifikování a aklimaci zadržovaných nebo vysídlených občanů k přijmutí autority a regulací zadržovacího zařízení Spojených států”, jak se píše v dokumentu.

Manuál popisuje pro “PSYOP tým” následující role:

  • Identifikuje nespokojence, cvičené agitátory a politické vůdce uvnitř zařízení, kteří by se mohli pokusit zorganizovat odpor.
  • Rozvíjí a vykonává indoktrinační programy ke snížení nebo odstranění antagonistických přístupů.
  • Identifikuje politické aktivisty.
  • Poskytuje rozhlasovou podporu (jako například administrativní oznámení a instrukce v zařízení, pokud jsou nezbytná).
  • Pomáhá veliteli vojenské policie udržovat zadržené a vysídlené pod kontrolou během nouzových situací.
  • Plánuje a vykonává PSYOP program, který produkuje porozumění a ocenění politiky a akcí Spojených států.

Dokument dodává, že “Přesídlovací operace mohou vyžadovat dočasné (méně než 6 měsíců) nebo semipermanentní (více než 6 měsíců) ubytování velkého množství civilistů”.

Historická význačnost států používajících zadržovací tábory k převýchově zadržovaných se soustředí okolo faktu, že je téměř exkluzivně praktikovaná represivními a diktátorskými režimy, jako byl Sovětský svaz, a stalinistickými režimy, kterou je například dnešní Severní Korea.

Již dříve jsme vyčerpávajícím způsobem zdokumentovali přípravy pro masové uvězňování občanů v Americe, ale toto je poprvé, kdy jsme se setkali s jazykem popisujícím převýchovu zadržovaných, konkrétně politických aktivistů.

Napříč manuálem je celé množství odkazů k tomu, jak by armáda Spojených států spolupracovala s DHS (Department of Homeland Security ~ Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost), ICE (Immigration and Customs Enforcement ~ Imigrační a celní správa) a FEMA (Federal Emergency Management Agency, volně přeloženo jako Federální agentura pro krizové situace) (strana 24) v implementaci strategie “na území Spojených států” jako součást “civilních podpůrných operací” při řešení následků “lidmi zaviněných katastrof, nehod, teroristických útoků a incidentů ve Spojených státech a jejich teritoriích (strana 38).

“Zacházení s vysídlenými občany je také mise, která by mohla být vykonána v podpoře úlev od katastrof, nebo při jiných krizových situacích uvnitř Spojených států či jejich teritorií během civilních podpůrných operací,” píše se na straně 33. Strana 56 také prohlašuje, že je zodpovědností PSYOP funkcionářů “ovládat zadržené a vysídlené populace občanů během krizových situací”.

“Přesídlování vykonané jako součást podpůrných civilních operací bude vždy vykonané s podporou jiné vedoucí agentury (Federální agentura pro krizové situace, Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost)” prohlašuje strana 37.

Všechny tyto pasáže činí nad slunce jasnější, že strategie popsané na straně 56 jsou také aplikovatelné na území Spojených států, jakožto součást “podpůrných civilních operací” vykonávaných ve spolupráci s vnitrostátními agenturami jako je DHS a ICE. Imigrační autority Spojených států nemají žádnou roli v zadržování vězňů v Afghánistánu ani Iráku, stejně jako další agentury Spojených států, které jsou jmenované v dokumentu – například Public Health Service (hygienická služba, strana 224).

Dokument také obsahuje mnoho odkazů na občany Spojených států (hlavně stránky 13, 41). Strana 13 poznamenává, jak “občané Spojených států budou udržováni odděleně od zadržovaných,” což znamená, že budou uvnitř táborů odděleni od cizích státních příslušníků.

Na stránce 146 se v manuálu dozvíme, jak se budou vězni v táborech identifikovat.

“Vězňovo jméno a příjmení, stejně jako iniciál prostředního jména jsou umístěny na první řádek jmenovky, a číslo sociálního pojištění vězně je umístěno na řádku druhém.”

Když jsem si to naposledy ověřoval, administrace sociálního pojištění Spojených států nebyla zodpovědná za rozdávání čísel sociálního pojištění lidem v Afghánistánu nebo Iráku.

Na 193. stránce dokumentu zjišťujeme, že strategie popsaná v manuálu může být použita vnitrostátně. Jazyk, kterým je to napsáno, nedává pochyb o tom, že pokud prezident vydá exekutivní příkaz k nulifikaci zákona Posse Comitatus[1], který znemožňuje armádě zapojení se do vnitrostátního vymáhání práva, strategie “by mohla být vykonána jako vnitrostátní civilní podpůrná operace”

Ano, manuál jasně říká, že “Tyto operace mohou být vykonány vnitrostátně jako civilní podpůrné operace”, a dodává, že “Autorita pro schválení přesídlovacích a podobných operací uvnitř území Spojených států” by vyžadovala “speciální výjimku” k zákonu Posse Comitatus, která může být obstarána skrz “prezidenta, který by využil svojí exekutivní autority.”

Na stránce 281 se přímo používá slovo “reeducation”, což doslova znamená “převýchova”.

Na stránce 277 se zase dozvídáme, že “Zadržovaní jsou významnou pracovní silou” a “měli by být zaměstnáni prací jak jen to bude možné”. Práce by se měla týkat “výstavby, manažmentu a administrativních funkcí nutných pro udržení internačního zařízení v chodu”.

Tyto příklady jsou některé z mnoha obsažených v 326-ti stránkovém dokumentu ‘Internační a přesídlovací operace’, které prokazují, že manuál není jen na cizince v zahraničí, ale také na americké občany uvnitř Spojených států.

V roce 2009 národní garda vyvěsila velké množství pracovních pobídek, hledajíce “Specialisty na zadržování a vysídlování” pro práci v “civilních zadržovacích táborech” uvnitř Spojených států.

V prosinci minulého roku (2011) bylo také odhaleno, že dceřiná společnost Halliburtonu, KBR, hledá subkontraktory pro vybavení a obsazení personálem “nouzového prostředí” táborů, nacházejících se v pěti regionech Spojených států.

V roce 2006 dostala KBR kontrakt od ministerstva pro vnitřní bezpečnost k vybudování zadržovacích center navržených k zvládání “nouzového náhlého příchodu imigrantů do Spojených států,” nebo rapidního rozvoje nespecifikovaných “nových programů”, které by vyžadovaly zadržení velkého počtu lidí.

Rex 84, zkratka pro Readiness Exercise 1984 (Cvičení v připravenosti 1984) byl zaveden pod záminkou “masového exodu” nelegálních přistěhovalců přecházejících přes hranice, což je stejná záminka používaná v jazyku služeb požadovaných od KBR.

Během slyšení ohledně Iránkých-kontra v roce 1987 však bylo odhaleno, že program byl utajovaným “scénářem a cvičením” vyvinutým federální vládou k dočasnému zbavení se ústavy, vyhlášení stanného práva, přiřazení vojenských velitelů k převzetí vlády nad státy a lokálními vládami a k zadržení velkého množství amerických občanů označených vládou za “hrozby pro národní bezpečnost”

Pod provizí NDAA o zadržování na neomezeně dlouhou dobu, která byla podepsána prezidentem Barrackem Obamou na silvestra 2011, mohou být (nejen) američtí občané unášeni a zadržováni po neomezeně dlouhou dobu bez soudu, a tím pádem i bez práva na spravedlivý proces.

Dokumentu, na kterém byly Spojené státy založeny, a díky kterému dosáhly své někdejší velikosti..

Čas na nepřipouštění si skutečnosti pominul. Lidé strávili celé týdny hádáním se o provizích ‘zadržení na neomezeně dlouhou dobu’ u NDAA, ignorujíce výklady špiček v oboru a legálních expertů, kteří od počátku potvrzovali, že pasáže o unášení platí i na občany Spojených států.

Ano, armáda spojených států skutečně napsala manuál, který detailně popisuje převýchovné tábory. Ano, manuál je aplikovatelný vnitrostátně na občany Spojených států. Popírání těchto názorně prokazatelných faktů tuto hrozbu nijak nezmenší. Nedovolme historii, aby se kvůli naší ignoranci opakovala.

[1] Posse Comitatus omezuje pravomoci federální vlády pro používání armády na vymáhání zákonů. Zákon zakazuje jakýmkoliv složkám armády (zahrnuje jednotky letectva a národní gardy) jednat z federální autority jako vymahači zákonů na území Spojených států, kromě případů jasně definovaných ústavou Spojených států, nebo v případech autorizovaných kongresem. (Zdůrazňuji, že nikoliv prezidentem, ale kongresem. Například wikipedia zde překrucuje výklad zákona, který je zcela jasný. Tvrdí totiž, že autorizaci může udělit prezident.)

Článek je převážně kompilací více článků na toto téma z Infowars.com od Paul Joseph Watsona

Zdroj: Uniklý dokument armády Spojených států je manuálem pro převýchovné a pracovní tábory v Americe.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s