Kolaps současné civilizace

Alaska, Arctic National Wildlife Refuge, Canni...

Image via Wikipedia

Poprvé jsem se zaměřil na otázky energií koncem roku 2001. Měsíc nebo dva po 9/11. Kontaktoval mě jeden geolog, úžasný člověk jménem Dane Allen Pfeiffer, který mě uvedl do problematiky ropného zlomu a základních věcí kolem energií. Pomohl mi uvědomit si, že tu byla spousta znalostí kolem roku 2001. Nejen, že ropný zlom byl blízko, ale vládní agentury se chovaly, jako kdyby byl blízko.

Všechny plasty jsou z ropy. Většina barev a všechny pesticídy jsou z ropy. Všechno od zubních past k zubních kartáčkům je z ropy. V každé pneumatice je 30 litrů ropy. Není tu nic, v žádné kombinaci, co by nahradilo věci vyrobené z fosilních paliv. Nic.

Ropný zlom je nyní snadné vysvětlit. Snažší než před léty. Lidé zjistili, jak chutná $147 za barel ropy. Ropný zlom je něco jako – pokud víte jak vypadá – Bellova křivka. Nejdřív jde nahoru a pak dolů. Ropný zlom je produkce ropy, když jste na vrcholu Bellovy křivky. A znamená to, že jste vyčerpali polovinu zásob. V případě ropy nebo každé jiné látky nezáleží, kolik peněz do toho vrazíte. Nebudete schopni zvýšit produkci ropy nad úroveň, kde byl zlom.

V roce 2008 mezinárodní agentura pro energie oznamila, že tu je celosvětový 9% pokles v těžbě ropy. To se rovná asi 8 milionům barelů denně. Není šance najít ropu blízko k povrchu, nebo objevit velká náleziště, které budou moci zvrátit 9% pokles. Z pohledu dedektiva, pokud se snažíte sestavit mnohorozměrný pohled na případ, motiv, příležitost pochopit, jaká síla řídí udá-losti, ropný zlom byl jako řez diamantovým nožem. Jediný článek, díky ktorému začalo všechno souviset a dávat dohromady smysl.

Pamatuji si, že když Bushova administrativa přišla do uřadu v lednu 2001, vznikla National Energy Policy Developmen Group – NEPDG. Byla pod absolutní a exkluzivní kontrolou viceprezi-denta Dicka Cheneyho. Záznamy byly tajné, přepisy byly tajné. 7 stránek se zveřejnilo jako výsle-dek dvou soudních řízení. A jasně to ukazuje, že tato skupina hledala a říkala – kolik je tam ropy, kde je a kdo ji vlastní. Už dávno věděli, že to přijde. Vědělo se, že tento kolaps nebo pad přichází. Kdo jsou? Nemáme ani informace, kdo je zapojený a co …

Zaprvé, pokud si myslíte, že je někde ropa, vyvrtáte testovací vrt. Pak musíte od tohoto vrtu ve středu udělat odstředné vrty na odhad, kam může pole směřovat. Nevíte, kolik tam bude ropy, jak je hluboko, jaký je to typ ropy. Je tu několik typů ropy a některé je dražší rafinovat. Vše to má co do činění s tím, kolik to bude stát, než se začne těžit. Kolik energie získáte v kontrastu s tím, kolik energie investujete. Když ropa stříkala ze země v Pensylvánii, mohli jste mít návrat-nost 200:1. Když musíte těžit v oceánu, v hloubce 3000 metrů a váš první vrt stojí $150 miliónů, všechno to je investovaná energie, abychom získali energií. A ve chvíli, kdy to bude stát víc ener-gie, než kolik získáme, tak se to nevyplatí. Zapomeňte na to.

Svět byl důkladně prozkoumán za posledních 120 let. Už na nás nečekají žádné velké ob-jevy. Ve skutečnosti žádné pole o velikosti Ghawaru v Saudské Arabií nebylo od té doby objeve-no. Saudská Arábie má 25% ropných zdrojů na Zemi – 25%. Proč by se Saudská Arábie – pokud má ještě zdroje na souši – tak vyrazně přesouvala k mořské těžbě, pokud je to 5x, 10x nebo 15x dražší těžit na moři než na souši? Neříká vám to, že Saudská Arábie ví, že nemá žádná další ná-leziště? Je logické, že když Saudská Arábie přešla přes zlom a klesá, pak je na tom stejně celá Země z důvodu procenta, které je tam uložené.

 

Irák

V Iráku je ropa nejen snadno dostupná, je také blizko Perskému zálivu. Je tam krátká vzdálenost pro lodě a dá se to snadno dostat na světový trh. Když všechno ostatní klesá a Irák byl jenom o ropě, hodně lidí to i přiznalo, jako že – samozřejmě – 11 dní po 11. září, kdy nebylo prokázáné, že by Saddám Husein měl něco společného s 11. zářím. Pochopitelně, že taky ne-měl. Začali plány s napadením Iráku – samozřejmě, to byl také cíl – získat kontrolu nad tou ro-pou. Protože Saddám Husein začal mluvit o obchodvání jeho ropy v eurech, chtěl přestat s ob-chodováním v dolarech, najeli jsme tam, všechno přebudovali, nasadili přátelskou vládu placenou dolary. A zajistili jsme těžářským společnostem „férový“ přístup a „férový“ podíl na Irácké ropě. Nemáme v úmyslu opustit Irák, nikdy ho neopustíme. V roce 2004 jsme začali budovat 3 největší trvalé vojenské základny na světě. A největší velvyslanectví, které bylo kdy postavené. Postavili jsme ambasádu v Bagdádu, která je větší než Vatikán. To není dočasná věc. Nikdo tu ropu ne-vezme, ale my ji hlídáme.

Ale v Iráku není dost ropy, aby něco změnila. Irák má asi 90 miliárd barelů ropy, která se dá získat. Pokud ale zvážíte, že v roce 2008 svět spotřeboval 89 miliónů barelů ropy denně, tak-že miliarda barelů vydrží 11,5 dne, takže to není zase tak moc ropy.

Věděli přesně, co se blíží. To je také ve zprávě NEPDG, která je tajná. Protože kdyby ta zprava byla odtajněna, stavěli bychom šibenice pro Dicka Cheneyho a ostatní z té administrativy hned zítra.

 

Arktída

Předpokládejme, jenom pro účel tohoto rozhovoru, že v Arktidě je 600 miliard barelů ropy. Zaprvé je to shodou náhod pod polárním ledovcem. To je problém. Polární ledovec je nad 2000 – 3000 metry vody. Problém s polárním ledovcem je ten, že plave, hýbe se. Takže nemůžete v úte-rý vyvrtat vrt a doufat, že bude na stejném místě i ve čtvrtek. To je důvod, proč hodně konzerva-tivních skupin a ropných společností fandí tání polárních ledovců.

 

ANWR – Arctic National Wildlife Refuge

Pokud je na Aljašce ropa, není to víc než 6-měsíční dodávka pro USA. Nejsou tam žádné ropovody přes tisíce kilometrů tundry, která kvůli globálnímu oteplování taje. Takže nemůžete za-sadit sloupy, která mají držet ropovod, protože tundra se změnila v bahno. Nejsou tam cesty pro tankery. Vrty nejsou postavené. A přesto utrácíme naši budoucnost, jako by tam ta ropa byla. Musíme s tím hned přestat.

Potřebujeme průhlednost hlavně v tom, kolik nám zbývá ropy. Protože to nevíme. Ropa je zboží, majetek. Dostáváte půjčky v závislosti na tom, co je ještě v zemi. Takže máte všechny tyto účetní termíny. Možné zdroje, prokázané zdroje, obnovitelné zdroje, ověřitelné zdroje, odhadova-né … Ale skutečné odhady jsou státní tajemství. Saudové se neodváží prohlásit, že jsou za rop-ným zlomem – proč? Mají velmi vzpurné obyvatelstvo, kterému prodali vidinu rostoucí životní urovně. A když Saudská Arabie ohlásí ropný zlom, mohla by tam nastat revoluce. Co se stane při revoluci, která má 25% světových zasob ropy? Odkud bude tato ropa nahrazena? Nebude. Velmi složitý problém, složitá situace.

 

Energetická krize

Musíme začít hned, jinak nebude čas, za pár let nám dojde ropa. Když jsme hledali ar-chivní záznamy pro tento film, našel jsem nejméně 10 případů, kdy lidé v 70. letech mluvili o kon-ci ropy. Je to konec našeho stylu života, vcházíme do nové ery. Situace půjde dál tímto směrem. Když se na to člověk podívá, má pocit, že to byl falešný poplach, když vezmeme v potaz, že jsme mohli udržet náš styl života dalších 30 nebo 35 let. Vidíte nějaké paralely mezi tehdy a nyní? 70. léta bylo skutečně kritické desetiletí. M. King Hubbert, původní prorok ropného zlomu, v roce 1949 to spočítal a řekl, že domácí těžba ropy bude mít zlom v 70. letech. Takže to není nějaká zpráva od Nostradama, komunikujícího s něčím nadpřirozeným. Je to matematika, je to věda, je to prosté. Ale v 70. letech M. King Hubbert vypovídal v Kongresu. To bylo v roce 1974. V roce 1976 prezident Jimmy Carter řekl: Nemůžeme dál užívat tolik energie, kolik užíváme. To je dů-vod, proč začaly solární panely. On to věděl. Věděli to ve Washingtonu. Zveřejnil jsem na své stránce, stejně jako to udělali ostatní, odtajněné dokumenty CIA z roku 1976, které ukazovaly, že CIA dobře věděla o ropném zlomu. V takových dnech, kdy se zdála situace normální, kdy měli li-dé práci, dovolenou, kreditku, všichni říkají růst, růst, růst, kupuj, kupuj, kupuj, utrácej, spotřebo-vávej, spotřebovávej. A vše vypadá, že funguje. Ano, tehdy jsme byli alarmisté. Ale v takovém světě už nežijeme.

 

Doprava

Na zemi je 800 miliónů vozidel se spalovacím motorem. Všechny spalují ropu. Vyrobit au-to a motory stojí bezpočetně barelů ropy. A nemůžete zapojit nějakou novou technologií do spalo-vacího motoru. S 30 litry ropy v každé pneumatice. Nikdo nevyrobí 800 milionů spalovacího niče-ho, protože na to nebude ropa. Bionafta je naprostý vtip.

 

Bionafta

Zaprvé, úžasný věděc David Pimentel vymyslel koncept netto energie, kolik energie vlo-žíte versus kolik dostanete. A asi před deseti lety objevil, že vyrobit bionaftu stojí víc energie, než získáte jejím spálením. Což je naprostá hloupost. Protože máme traktory na naftu, které zurodňu-jí půdu, hnojíte. Pálíte veškerou tu ropu a zemní plyn, abyste vypěstoval plodiny. Pak děláte páru, která vzniká většinou díky spalování uhlovodíků. Přidáte další chemikálie a vyrobíte bionaftu, kte-rou můžete dát do auta.

Bushova vláda oznámila cíl mít 15% paliva v USA, vyrobeného z bionafty do konce roku 2015. Zapomněli vám říct, že k tomu bude potřeba osít všechny pole kukuřicí.

 

Kanadské ropné písky

Kanadské ropné písky nejsou ropa. Je to hustá, lepkavá, nechutná látka, která je smícha-na s pískem. V hloubce 100 – 200 metrů ve vrstvách v půdě u Alberty. A oni doslova povrchově těží tisíce tun denně. Dávají to do těch obrovských ropou poháněných naklaďáků a vezou to na místo, kde písek vypláchnou. Užívají k tomu miliardy litrů pitné vody, která všude dochází. A vaří to za použití zemního plynu. Není šance, že by kanadské ropné písky překonaly 3 – 3,5 milionů barelů denně.

 

Vodík a elektřina

První věc, kterou řekne nevzdělaný zatvrzelec, je, co třeba vodík, uděláme elektromobily. Musím je zase usadit, protože je 30 litrů ropy v každé pneumatice. Jsou tu tisíce litrů ropy v kaž-dém autě, plasty, barvy karoserie. Všechno tohle je vyrobeno z ropy. Ropa je používána k vyro-bě, k přepavě aut, zahřívání kovů, a tak dále a tak dále. Nikdy tu nebude 800 miliónů elektromo-bilů. A elektřina není zdroj energie. Elektřina je vyrobena pálením nebo využiváním jiného typu energie.

Je jasné, že elektřina je klíč k průmyslové civilizaci. Díky ní fungují lednice, fungují také pumpy, které každý den pumpují vodu z New Yorkského metra. Dovoluje nám elektronicky ko-munikovat, nabíjet mobily, uchovávat jídlo. Umožňuje funkci operačních sálů a tak dále.

 

Čisté uhlí

Neexistuje žádná věc jako čisté uhlí a nikdy existovat nebude. Proč? Uchovávání CO2 je extrémně nákladné. Znamená to v praxi zachytit CO2, který je jedním ze skleníkových prvků. A pomocí spalování uhlí vynaložíte obrovské množství energie na stlačení. Pak to přesunete na ex-tremně dlouhé vzdálenosti a napumpujete to do vzduchotěsné komory v zemi. A někdo pak příjde s technologií, jak se zbavit skleníkových plynů za 10 000 – 15 000 let.

 

Jaderná energie

Jaderná energie potřebuje 10 až 15 let inkubace, aby se vyřešily povolení, aby se uspo-kojily všechny regulace. A stavba jaderné elektrárny je jeden z energeticky nejnáročnějších pro-cesů na světě. Ocel, olovené stínění a obohacení uránu je neuvěřitelně intenzivní proces. Nemů-žete vzít kus uranu, hodit ho do reaktoru a začít vyrábět jadernou energií. To nejde.

 

Přílivové vlny

První a očividný problém s přílivovými elektrárnami je, že musí být postavené a obslouže-né na pobřeží. Morská voda způsobuje extremní řeznutí. Je tu obrovská energie jenom na výrobu těchto strojů.

Jsou tu jenom dvě alternativní energie, které mohou mít okamžitý dopad, okamžité zisky.

 

Solární a větrné elektrárny

Problém s elektrárnami, jako jsou obrovské větrné farmy v Texasu, Oklahomě, v Colora-du: Základní pravidlo elektřiny je, že čerpána nejdříve u zdroje. Můžete sice přepravovat elektřinu na dlouhé vzdálenosti, ale lidé neuvažují nad energií, která se ztratí v transformátorech. A kolik se ztratí v mědi v samotném vedení. A veškerá údržba, která musí v takové síti být. Takže když vidíte opravdu směšné reklamy, které říkají „můžeme mít elektrárnu 96 mil v poušti“, ani je nena-padne, že se tahle elektřina spotřebuje v Kalifornii, než se dostane někam dál.

 

Jídlo

Půda je věc, ze které všechny rostliny berou živiny. A pokud jenom vysáváte živiny ven, pak je půda bezcenná. Po celou historií, způsobem, jakým se půda udržovala, se do určité míry živiny vracely zpět. Takže rostlinné tkáně mohly tlít, rozkládat se a obohacovat půdu. Proto je tak důležité měnit osev. Celer například vysaje některé chemikálie, jiná rostlina, obilí nebo něco jiné-ho je tam vráti. Takže půda si udržuje rovnováhu.

Je to trochu smutné, že my jako druh jsme se s půdou odcizili. Už s ní nemáme kontakt, neznáme její účel, její funkce, změnu ročních období a její načasování.

Zaprvé, vrchní vrstva půdy, na které se pěstuje jídlo, je jenom taková houba, do které lije-me chemikalie, které získáváme z ropy a zemního plynu. A bez těchto chemikálií – půda už je na nich závislá – bez nich je půda bezcenná. Takže když nyní zasejete rostlinu, jede nejdřív traktor a oře. A za nim jede další traktor a seje. Pak zavlažujeme, tato voda je pumpována elektřinou. Od-kud pochází ta elektřina? V USA je to buď uhlí nebo zemní plyn.

Pak příjdete a začnete hnojit. Všechna komerční hnojiva jsou vyrobena z amoniaku. A zá-kladním kamenem amoniaku je zemní plyn. Takže máte amonné hnojiva, které jsou sprejována pomocí dalšího traktoru. Pak přicházejí postřikovací letadla, také na naftu, a stříkají pesticidy, kte-ré jsou všechny vyrobené z ropy. Když je čas sklizně, co uděláte? Vyšlete kombajn na naftu a sklizíte. Dalším náklaďákem, také na naftu, je někam odvezete. Do místa, kde je jídlo zpracová-no. Zabalíte ho do plastu, což je ropa. A dáte to do dalšího náklaďáku na naftu, který zboží odve-ze do distribučního skladu. Další náklaďák do vašeho supermarketu.

Způsob, jakým je zboží pěstováno, zpracováno a posíláno po celém světě – je to neuvěři-telné plýtvání uhlovodikovou energií, což nedává smysl. Proč máme jahody z Chile, proč máme spenat z Činy, proč posíláme ančovičky přes půl světa, aby se zabalily do plechovek? Máme 10 kalorií uhlovodíkové energie v každé kalorií spotřebované v průmyslovém světě.

 

Peníze

Před velkým růstem populace, který se vyskytl s objevem ropy, přišla revoluce v měnovém systému. Byly doby, kdy libra sterlinků (název pro britskou libru) znamenala libru (0,5 kg) ster-lingského stříbra. Bylo to jenom určité množství vytěženého stříbra, bylo to hmatatelné. Nemůže-te tisknout stříbro, bylo to něco skutečného. Nemůžete vytisknout více peněz než je energie, kte-rá ty peníze bude krýt. Je to tak jednoduché.

To byla Fiat měna. Pak tu máme bankovnictví částečných rezerv. Pokud mi dáte 10 dola-rů vklad, můžu z toho vyrobit 90 dolarů půjček. Jenom z toho, že mám tych 10 dolarů v trezoru. Protože někdo vypočítal, že málokdy budou všichni chtít hotovost najednou. Tomu se říká brát banku útokem. Takže spočítali šance podobně, jako to dělají v kasínech v Las Vegas. Řekli – jsou malé šance, v normálních podmínkách … Pokud si půjčim 100 dolarů na základě vkladu 10 dolarů, vytvořím víc peněz z ničeho.

 

Žijeme v představě modelu nekonečného růstu. Není to tak, že by Bernie Madoff udělal pyramidovou hru, nebo že by Stanford byla pyramidova hra. Celá ekonomika je pyramidova hra. Celá světová ekonomika se nedá udržet, protože vyžaduje nekonečný růst. Ale nekonečný růst se vylučuje s konečnou energií.

První zákon termodynamiky: energie nemůže být vytvořena ani zničena. Druhý zákon – energie se přeměňuje jenom jedním směrem, z použitelné na nepoužitelnou. To je zákon entro-pie, věci se rozbíjejí. A při každé energetické výměně je vždy část energie ztracena. Takže máme konečné množství energie a mame finanční model vyžadující nekonečný růst. A my jsme v bodě lidské historie, kdy model nekonečného růstu naráží na něco mocnějšího než jsou peníze.

Okolo roku 2006 jsem věděl, že kolaps je velmi aktuální. Že bude velká imploze v ekono-mice USA. Spletl jsem se asi o rok nebo o víc, myslel jsem, že to přijde dřív. Ale přišlo to. A nyní, když se to děje, rozpadá se to přesně tak, jak jsme napsali nebo řekli nebo udělali. Aktivisté rop-ného zlomu, všichni zastanci udržitelnosti. Naše mapa se ukázala smrtelně správná.

 

Kolaps

Existuje jeden a jen jeden graf, který jsem použil. Zhruba v 60 – 70 přednáškách v 8 ze-mích. A je to graf lidské populace. A pokud se na něj podíváte, uvidíte, že lidská populace byla stabilní okolo miliardy lidí v době Krista. A je skoro stabilní. Pak začne trochu růst, objevují se primitivní technologie. Pak tu máme dýmějový mor, je tam trochu pokles. Po dýmějovém moru nastává něco, čemu říkáme renesance a časné fáze průmyslové revoluce. Objev páry, populace dál roste. Objev uhlí, populace roste takhle. Ale kolem roku 1900, začátkem 20. století vidíme, že jakmile se rozšířila ropa, populace roste takhle. A roste k 6,5 miliardám lidí, a může to být 7 mi-liard v době, kdy někdo uvidí tento rozhovor. Všichni tito lidé jsou na zemi kvůli ropě, tak to je.

Takže je jasné, že když odeberete ropu, populace musí také pryč. V celé vědě, v celé bio-logii není žádný případ nějaké populace, ať už je to bakterie v Pettriho misce nebo jelen Karibu na arktickém ostrově, aby narazila na sled příznivých podmínek a přešla do takového růstu bez následného propadu dolů. To je zákon stejně základní, jako gravitace. Je to zákon stejně základ-ní jako termodynamika. A když se nad tím někdo zamyslí, je to pravda i o akciových trzích, které jsou takhle a hned v zápětí jdou takhle dolů. To je historie každé bubliny.

Myslím, že je chyba ptát se, jestli lidé – a tím myslím všechny lidi jako jednu skupinu – jestli to pochopí. Je mi jedno, jestli to všichni pochopí. Když stojíte tváří v tvář drtivé a život ohro-žující krizi, jako Titanik, který narazil do ledovce, a víte dopředu dřív než kdokoliv jiný, že loď se potopí a není tam dost záchranných člunů, a víte, jak záchranné čluny vyrobit, a snažíte se to vy-řešit v čase, který Titanik měl než šel ke dnu, pravděpodobně narazíte na 3 typy cestujících na Ti-taniku. Narazíte na typ lidí, kteří jsou jako srnec ve svitu dálkových světel. Loď narazila, co to znamená? Co budu dělat? Já nevím, co dělat, nevím kam jít. To byla první skupina. Je tu druhá skupina, která říká, chápeme, že se loď potopí. Chápeme, že všichni zahyneme, pokud neposta-víme nějaké zachranné čluny. A abychom to stihli rychle, ukáž nám, jak je postavit. A pak je tu třetí skupina, která říká: tohle je Titanik, je nepotopitelný. Takže jdeme zpátky na bar pro drink a vy strašpytlové se jděte vycpat.

Pokud jste ten, kdo umí stavět zachranné čluny, které skupině lidí pomůžete?

 

Některé věci jsou nevyhnutelné už nyní. Platební neschopnost FDIC (pojištění vládních peněz) se blíží. Platební neschopnost Národní banky USA se blíží, Národní banka může zbank-rotovat. Propady dluhopisů. Jsou před námi masívní bankroty, hladovění, přemísťování, tyhle všechny věci se už dějí. Všechno se to rozloží jinak na různých místech. Vše, co můžu udělat, je nastřelit nějaké milniky, které přijdou.

Hrbolatá plošina byla popsána aktivisty ropného zlomu a vědci už před hodně dlouhou do-bou. A ve skutečnosti se tak děje. Máme rostoucí tendenci ceny ropy. Cena ropy roste, než zač-ne docházet ropa. Pak musíte zničit poptávku, což se děje tímto kolapsem. Poptávka se ničí, ce-

na ropy jde dolů. Ale jak se začnete zotavovat, jdete znovu nahoru a narazíte na konečné zásoby ropy. A rostoucí ceny energií, což zase všechno zavře. Toto je ta hrbolatá plošina.

Myslím, že je velmi jasné, že smrtelná rána lidské průmyslové civilizaci bude, až ceny ropy zase vystřelí a nikdo si nebude moci tu ropu koupit. A všechno se prostě zavře. Kolaps musí pro-běhnout rychle, aby zůstala stát infrastruktura. Všichni jsme slyšely příběhy o infrastruktuře. Ka-nalizace, mosty a všechno takové. Háček je v tom, že jak pokračuje ekonomický kolaps nebo zrychluje, tyto struktury budou víc a víc neopravitelné. Nebudou tu žádné peníze nebo něco po-dobného, aby se to spravilo. Takže to musíte změnit na nový model, odstranit ten původní. Za-tímco pořád stojí infrastruktura, na které by se dalo budovat něco nového, musíme přežít přecho-dovou fázi lidské civilizace, kterou odhaduji na dobu 20 let až třeba 50 let, 100 let, než se začne objevovat nějaká stabilní forma civilizace. Musíte přežít přechodovou fazi, takže nepanikařte, ne-vysilujte se. Použijte hlavu a analyzujte situaci v místě, kde bydlíte. Nestarejte se o opravu kanali-zace.

Lidé si myslí, že buď ropa je nebo není. Jídlo je, nebo není. Lidé si myslí, že budou mít jíd-lo v supermarketu v úterý a pak už ho nikdy neuvidí. Takhle se to dít nebude. Jak se budou věci rozpadat, uvidíme nedostatky v některých oblastech v trvání dní, než se dostaneme do bodu, kdy už nic nezbývá. Takže se nemusíte připravit na konečný výsledek, ale musíte se připravit na pře-žití přechodové fáze.

Lidi hned napadne – uteču do lesů, postavím si srub, koupím si deset milionů plechovek fazolí. To budou pravděpodobně první mrtví. Zaprvé je už příliš pozdě. Pokud nevíte, jak vyžít ze země, a pokud už nehospodáříte, ani se o to nesnažte. Protože šeredně selžete. A může se vám stát, že vás zastřelí lidé, kteří tam vyrazili před vámi. Nepočítate s jedním faktorem, vylučujete lid-skou vynalezavost nebo schopnost řešit problémy. Protože můj otec byl vojenský pilot, válečný veterán, byl velmi dobře trénovaný ve vojenském typu rozhodování, kdy je to otázka života a smr-ti. Jste učeni, jak kriticky myslet a kriticky reagovat. A reagovat na pohotovost. Takže mě od útlé-ho věku učil v kritickém rozhodování. A možná mám pro to také nadání, myslím, že někteří lidé mají nadání pro takové myšlení. A také z mých zkušeností z jižní části Los Angeles, kde jsem pracoval jako policista, bylo potřeba rychlé rozhodnutí. Rozhodnutí, které měnila lidem život, mohly ukončit životy lidí. A dalo mi to vlastnost myslet a odlišit zrno od plev.

Jenou z překážek kritického myšlení, kterou som odstranil, bylo, když jsem přestal brát vážně média. Mluvili jsme o lidské vynalézavosti … Žádné množství technologií a žádné množství lidské vynalézavosti nemůže převrátit fyzikální zákony. Zákony, které platí na tehle planetě. Ty jsou nepoddajné, neměnné, skutečné. A věda tohle nikdy neuměla. Lidská arogance, za kterou teď platíme daň, kdy věří, že člověk se může stát bohem a převrátit a otočit zákony vesmíru.

Udělejte vše pro to, abyste zateplili váš dům, pokud dům máte. Pokud vlastníte půdu, oka-mžitě ji přestaňte hnojit průmyslovými hnojivy a naučte se, jak ji obnovit.

Pokud jste závislí na mobilním telefonu, kupte si pevnou linku. Všechny telekomunikační společnosti, které využívají satelity, mobilní vysílače, optické kabely a ostatní věci, které umožňují vašemu skvělému mobilu fungovat, budou ořezávat údržbu, jak bude krachovat akciový trh. A uvidíme výpadky mobilních sítí. Pevná linka je nadbytečnost, která vám může pomoci.

Narozdíl od velké deprese (ve 30. letech) tohle je jiná situace. Nemáme spoustu surovin, které je možné těžit. Nemáme ani moc země. Jsme na zlomu všeho, všech surovin a všeho další-ho. A tehdy ve 30. letech, jak mi o tom řekli prarodiče, uměli pěstovat jídlo tam, kde žili. A lokální produkce jídla je základní klíč k lidskému přežití kolapsu průmyslové civilizace.

Máme tu příklady toho, co se stane, když dojde ropa a jak civilizace reagují, co funguje a co ne. V roce 1991 se rozpadl Sovětsky svaz. A byly tu dva národy, které byly naprosto závislé

na sověské ropě ke svému přežití, protože samy žádnou ropu neměli. Kuba a Severní Korea. A zareagovaly na to naprosto opačně. A jak se říká, důkaz je přímo na stole. Severní Korea byl strnulý, hierarchicky řízený sovětský byrokratický režim. Vše přicházelo od vlády, o všem rozho-dovali a Severní Korea hladověla. V lidských měřítcích bylo utrpení neuvěřitelné. Najednou není ropa, není zemní plyn. Nejsou hnojiva, auta nejezdí, vlaky nejezdí. Dostali se do bodu, kdy jezdili vlaky v některé dny a elektřina šla v jiné dny, ale ne najdenou.

Ale kubánská vláda zavedla jednu z nejčistších forem kapitalismu. Řekli: všichni začněte obdělávat půdu, pěstujte jídlo. Pěstujte jídlo v místě vašeho bydliště. Pokud najdete kus urodné půdy, která se nevyužívá, tak ji obsaďte, obsejte a začněte pěstovat jídlo. Kubánská vláda uděla-la vše pro liberalizaci lokální produkce jídla. A co se stalo po velmi těžkém období? Kubanci jedli lépe než jedli kdy dříve. Protože se osvobodili od celého zemědělského průmyslu. Vše bylo orga-nické a v Havaně byly všude záhony na střechách. V květníkách pěstovali jídlo. A byla tu dobrá úroveň udržitelnosti. Vše bylo organické. Bylo jenom potřeba oddělit lidi od toho, jak fungují pení-ze. Od hierarchického systému. Vysvětlit jim – pěstujte tam, kde žijete a přežijete to. A Kuba pře-žila a vzkvétala.

To je poselství nového lidského modelu. Vše bude místní.

 

A komunita je to, co nás zachrání. Musíte se spojit se sousedy, s rodinou a s lidmi kolem vás. Selžete jako zatvrzelý samotář, přežijete jako člen kmene nebo rodiny.

Čekali jsme tak dlouho, než nás někdo začal poslouchat.

Když mainstreamový tisk a vláda říkají „nikdo tohle nemohl čekat“, tak lžou. Všichni jsme říkali, co se stane, jak se to stane a zejména kdy se to stane. Nikdo nečekal, že bude kolaps tak závažný, jak se ukazuje, nebo tak rychlý, tak to vypadá. Ale křičeli jsme to léta a když jsme viděli, jak se všechno děje, cítili jsme takovou zlost!

Už nediskutuji. A důvod, proč nediskutuji, je, že nemusím. V určitém okamžiku musíte uznat, že to, o čem jsem psal a co jsem říkal, se kolem nás děje. Takže proč bych měl o něčem diskutovat? Proč by hnutí ropného zlomu nebo hnutí udržitelného rozvoje, proč by měli o čemkoli diskutovať? Vše, co jsme řekli, že se stane, se nyní děje.

Lidská rasa se nyní nebude zaobírat ideologií, ale tím, co jim umožní přežít. Kapitalismus, socialismus, komunismus by měli být vyhozeny do koše. Protože všechny předpokládají neome-zené zdroje. Ani jedna z těchto ideologií, které jsou už dávno mrtvé, neovlivňuje náš způsob živo-ta. Ani jedna z nich neříká, že musí být rovnováha mezi růstem, surovinami a planetou. Takže za-pomeňte na to, že můžete mít tolik, kolik chcete. Protože dokud lidstvo nepozná, že žije na ome-zené planetě a musí být s touto planetou v rovnováze, se zásobami surovin, s živočichy a s další-mi typy života, nemůže tu být žádné štěsti. Je to všechno o získání rovnovahy. A kdo mi prodal ten nápad, že můžeme růst navěky? Nic neroste věčně, neexistuje nic jako věčný růst, to není možné. Podívejte se kolem sebe na všechno živé. Je tu cyklus. Narození, růst, dospělost, upadek a smrt. Vyzva pro lidskou rasu je nyní vyvinout se nebo zaniknout. Dospět nebo zemřít. Otázka je, jestli dospějete a dozrajete, změníte způsob svého uvažování, nebo zemřete.

Jde v podstatě o zkrácený přepis rozhovoru s Michaelem Ruppertem z výše uvedeného filmu. Odkaz na film vyšel na Magnificat Slovakia. Přepis provedl J. Sokol.

Zdroj: Kolaps současné civilizace.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s