Rekapitulace existence Holešovské výzvy ke dni 27.1.2012

Jako jeden ze skutečných zakladatelů Holešovské výzvy bych se rád vyslovil k podstatě vzniku Holešovské výzvy a její činnosti do dnešních dnů. Zvláště proto, že její vnitřní činnost byla vážně narušena nestandardním rozkolem mezi některými členy tohoto uskupení.

Jsem spoluúčastník na vzniku původní myšlenky potřeby sjednocení přemíry občanských iniciativ, hnutí, aktivit, odborů a sdružení za účelem dosažení shody na postupu ke změně ve společnosti, (viz hlavní cíle H.V.) navržené panem Ing. Princem.

Po vzájemné myšlenkové shodě a názorů, jsme za tímto účelem vyvolali jednání k pracovní schůzce, která se uskutečnila 7. prosince 2011 v Holešově.

Této první pracovní schůzky se zúčastnili: pan Baťa, pan Ing. Princ, pan Adámek, pan Mgr. Popelka, Ing. Čermák, Ing. Mrázek a pánové Ing. Haviar a Štěpánek. Tímto seznamem zúčastněných na schůzce a jednání v Holešově chci dokumentovat oprávněnost a opodstatněnost autorství a duchovní vlastnictví vzniku Holešovské výzvy panem Ing. Princem s mou účastí a dementovat šíření informací o tom, že zakladatelé Holešovské výzvy jsou pánové Popelka a Čermák a o více jak měsíc později, na základě jejich podpory Holešovské výzvě, přistoupivší pan Fiedler a Procháska.

Na základě ideologické neshody, kdy pan Ing. Princ, řekněme sólově, zaslal dopis předsedům parlamentních opozičních stran ČSSD a KSČM, s odvoláním na neznalost obsahu dopisu a příloh, později při poněkud komplikovaném vymáhání obsahu dopisu po panu Princovi a s vyslovením jejich vážného podezření a obav, že pan Princ hodlá, snad tajně, spolupracovat s těmito opozičními stranami, zvláště s KSČM, vytvořili pánové Popelka, Čermák, Procháska a Fiedler svoji separátní skupinu, která prý „jménem většiny“ příznivců a podporovatelů Holešovské výzvy vyslovila nad panem Ing.Princem a mnou ortel vyloučení z činnosti Holešovské výzvy, resp. na přerušení spolupráce na přípravě Konference v Praze.

K tomu je nutno poznamenat, že zmínka o potřebě přizvání parlamentních opozičních stran padla již na první pracovní schůzce v Holešově, resp. v Brně, kde ovšem ze strany pana Popelky ani pana Čermáka nepadly žádné zásadní námitky, natož nesouhlas s tímto záměrem. To vedlo pana Ing. Prince k tomu, že se ujal role zvoucího a s vědomím potřebné a Holešovské výzvě prospěšné podpory ze strany opozičních stran, zastupující mnohatisícové masy voličů a sympatizantů těchto stran, se rozhodl předsedy těchto stran dopisem oslovit. Bez jakéhokoliv postranních úmyslů, ze kterých jej pánové podezírali či podezírají dodnes. Jinými slovy, bez znalosti jak úmyslu a obsahu dopisu, prakticky jen z důvodů oslovení předsedů těchto stran se tito pánové jednoznačně rozhodli k bezprecedentnímu kroku, vyloučit pana Prince a mne z dalšího působení v Holešovské výzvě. Pro upřesnění dodávám mne proto, že jsem spoluviníkem, neboť jsem o dopise věděl a dotčené pány jsem neinformoval.

Na kroku této samozvané „většiny“ je zcela nelogické, že místo, aby z důvodů nesouhlasu s „nepřijatelnými“ kroky pana Prince, resp. mých, se rozhodli spolupráci s námi ukončit tím, že by se sami distancovali od další spolupráce s hlavní pracovní skupinou, (v níž byla zastoupena opravdová většina původních účastníků, kteří se zúčastnili první schůzky v Holešově, tedy já a pan Princ, dále pánové Adámek, Haviar, Štěpánek, event. pan Mrázek, šli cestou opačnou a vyloženě pučistickým způsobem „jménem /samozvané/ většiny“) učinili toto naprosto bezprecedentní a nedemokratické rozhodnutí (puč).

Jejich pokrytecké prohlášení, že jsme nebyli vyloučeni, ale že s námi byla pouze přerušena spolupráce na přípravě konference, je irelevantní a rovněž nesvědčí o férovosti jejich jednání, neboť důvod pouhého přerušení spolupráce by nebyl důvodem k vymazání našich osobních dat a dalších písemností, které se nás týkaly a které byly uveřejněny na webstránkách „holesovskavyzva.zacit.cz“. Ba co více, pánové změnili emailovou adresu zřejmě z důvodů, aby na původní adresu nebylo možné vést další korespondenci veřejnosti s naší podporou. Kromě toho si výše jmenovaní pánové samozvané většiny přisvojovali přívlastek spoluzakladatelů, v některých momentech, zvláště pan Popelka, se vydával za nositele či autora vzniku Holešovské výzvy a stavěl se do role jakéhosi duchovního vůdce tohoto uskupení. Tím se vlastně snažil autorství strhnout na sebe, jinými slovy si jej přivlastnit.

Není rovněž od věci zmínit, a je to dost podstatné, že Holešovská smlouva nemá (a ani neměla) žádnou organizační strukturu ani vedení a hlavně, nebyl vytvořen a tedy nikým schválen nějaký statut tohoto uskupení. To znamená, že „Prohlášení“, zpracované samozvanou „většinou“ a uvedené na stránkách Holešovské výzvy je neplatné a zavádějící. Stejně tak výzva k finanční podpoře Holešovské výzvy a uveřejnění čísla účtu pro případné finanční příspěvky nebyly s námi konzultovány a jsou tedy soukromou záležitostí pana Popelky, včetně čísla jeho soukromého účtu.

To jsou hlavní a podstatné atributy současného rozkolu alias nedorozumění, které panuje v iniciativě Holešovská výzva.

Jiří B a ť a , Holešov

V Holešově, 27. ledna 2012

Dodatek:

Konference proběhla jak bylo naplánováno, tedy 28.ledna 2012 v Praze-Hloubětíně, v areálu TESLA. K tomu je zapotřebí dodat, že tuto konferenci organizačně zajistil pan Ing. Princ, technicky (ozvučení, moderátora, pořadatelství) skupina kolem pana Popelky. Konference probíhala výlučně v režii pana Popelky a lidí kolem něj, já ani pan Ing. Princ jsme neměli možnost průběh konference nějakým způsobem ovlivnit ani před plénum vystoupit , byly jsme tam vyloženě „trpěni“ a to až do takové míry, že nám dvěma bylo sděleno, že naše účast na konferenci je nežádoucí a že „nás měl (pan Popelka) nechat ochrankou vyhodit“ již na samém začátku konference. To se sice nestalo, nicméně nám to bylo třikrát panem Popelkou (v době, kdy konference nepokračovala podle jeho představ) důrazně předhazováno.

Konference nepřijala dvě původní verze návrhu usnesení, předložené jak panem Popelkou, tak panem Ing. Princem, ale bylo odsouhlaseno 7 bodů, které jako požadavky občanů by měly být předloženy vládě a prezidentu ČR. Až po skončení konference byly narychlo sestaveny nějaké koordinační výbory, avšak již bez odsouhlasení pléna konference. Na závěr konference si pan Popelka vyžádal od pléna, resp. zbytku zúčastněných souhlas k zahájení akcí pro odstoupení vlády atd. s tím, že v pondělí (30. ledna 2012) vyjedou desítky aut ve městech s tlampači, budou šířeny statisíce letáků, plakáty a jiné propagační materiály, čímž bude zahájena akce proti vládě s požadavkem na její odstoupení. To se, pokud je mi známo, dosud neuskutečnilo, Otázkou také zůstává, jak hodlá pan Popelka a jeho družina tyto jmenované akce finančně zabezpečit, když konto-účet na stránkách Holešovské výzvy činilo v den konání konference (podle Popelky) cca 5.500 Kč. Proto také vyzýval zúčastněné, aby přispěli finančními částkami, aby bylo z čeho plánované akce uhradit (na číslo účtu, který je soukromým účtem pana Popelky). Dodatečně pak prý byla vytvořena Národní rada, která má řídit a koordinovat veškerou další činnost HV.

Z výše uvedených důvodů se já, pan Princ, pan Haviar a pan Štěpánek distancujeme od činnosti nám zcizené Holešovské výzvy, neboť nemáme zájem spolupracovat s lidmi, kteří se takovým způsobem zmocnili předem vymyšlené, naplánované a propracované činnosti HV, které v rukou pana Popelky zcela změnily svůj charakter, notabene, nás od této činnosti eliminovali a ani nepřipustili naši další činnost či spoluúčast.

Snad budeme pochopeni v tom, že by bylo pod naši úroveň se vnucovat někam, kde jsme nežádoucí. S jakým výsledkem nakonec Holešovská výzva skončí, je otázka. Faktem je, že „hurá systém“ pana Popelky moc nadějí na úspěch nedává.

J.B./ 6.2.2012

Rekapitulace existence Holešovské výzvy ke dni 27.1.2012 – czechfreepress.cz.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s