Záhadné zvuky planety Země

Jsou slyšet na všech možných místech naší planety, jejich intenzita je rozdílná, ovšem samotné projevy jsou většinou dost podobné. Víme, o co se přesně jedná?

Prozatím nejspíše nikoliv, proto se nad jejich původem v tomto článku zamyslíme a začneme nedávnou minulostí, protože vše souvisí se vším a nic není náhoda.

Někdy koncem roku 2006 došlo poprvé ke zvýšenému výskytu podobných jevů, které jsou nyní pozorovány jako zvuky Země, v masovém měřítku.

Citlivější lidé začali být tehdy více podráždění a nervózní než dříve, vnímali dokonce zvýšené šumění v uších či hučení v hlavě. Nešlo přitom o klasický tinnitus, který dokáže člověka skutečně doslova zničit a je lékařsky již poměrně dobře popsán – viz odkazy na závěr článku.

Počet osob, které podobné příznaky hučení v hlavě pozorovaly, se zvyšoval, ovšem nikdo z toho nedělal žádnou vědu, nikdo nehledal jakékoliv další souvislosti – viz dále. Mezi lidmi, kteří toto osobně zažili, je dokonce i několik čtenářů Jiných stránek.

Od té doby se výskyt všemožných zvuků kolem planety objevoval více či méně pravidelně i v dalších letech, s tím, že se síla zvuků i jejich četnost navíc zvyšovala. V tuto chvíli lze slyšet zvuky, které již bez potíží přehluší lidskou řeč téměř všude – viz. přiložená videa.

Pokud bychom chtěli samotné zvuky, hlášené napříč celým světem popsat slovy, můžeme bez váhání říci, že jde o několik projevů – převážně o silné bouchání, které je kombinováno s jakýmsi hlasitým zvukovým projevem – ten můžeme nazvat doslova „křikem, kvílením či řevem“.

Zdroj zvuku se přitom liší – jednou se zvuky ozývají z nebes, jindy přímo z hlubin planety Země. Zvuky jsou podobné tupému bouchání do obrovské kovadliny, mletí kamenného mlýna, kovovému zvuku, který vyluzují pnoucí se pláty kovu, které jsou vystaveny obrovskému tlaku (například hloubkové ponory vojenských ponorek) – zvuky viz toto video.

Kanada, Alberta:

Někdo si možná vzpomene na starší článek Kosmická loď Země v ohrožení, kde se těmito tématy rovněž částečně zabýváme – více zde.

Naše planeta skutečně není zdaleka tak pevná, jak se na první pohled zdá a je v pohybu vpřed obrovskou rychlostí a navíc rotujícím pohybem kolem vlastní osy – to však sami vnímáme naprosto minimálně. Více  o planetě Zemi a Měsíci z astronomického pohledu zde.

 

Varování a volání po probuzení

Jde snad o další z mnoha varování, že se krátí čas naší možné nápravy a Matka Země tentokráte již sama hlasitě sténá bolestí? Hlasitá volání umírajících velryb nejsou tak dobře slyšitelná všem, proto musí přijít volání silnější – je to snad sama Matka?

Matka, která dává život všem svým dětem, aby jí po svůj vlastní život ubližovali, drancovali a zabíjeli vše živé kolem a nakonec i sami sebe? Pokud si poslechneme tyto zvuky, jde skutečně o srdceryvné a bolestné tóny, které by nás měly zasáhnout a především probudit…

Křík země:

   

Projevy připomínající Biblické konce světa

Zvuk trumpet se ozývá z nebes a poslední anděl padá – blíží se konec světa.

Podobné citace nalezneme v mnoha úryvcích – jde o doslovný popis biblické pohromy. Je zajímavé, že z historie proběhla poslední očista naší planety vodou – velkou potopou (zhruba před 12-13-ti tisíci lety).

Podle většiny proroctví se další – následující očista, bude dít ohněm. Jistě není náhodou, že naše Slunce vchází do období své maximální aktivity, Mayové vyobrazují ohnivé draky, polykající lidské bytosti a obrovské masy asijského světa radostně vítají rok draka.

Trumpety na TV – Costa Rice

Jde snad o hlasy volání dalšího z biblických výjevů – tedy Nového nebe a Nové země? Má se planeta Země opět po tisíci letech vývoje očistit od zhoubného bujení jediného druhu – lidské rasy, která bezohledně pustoší vše živé i mrtvé?

Od rasy, která se již před mnoha lety přemnožila a chová se na planetě, jako by zítřek snad ani neměl přijít a planeta sama existovat? Není to totiž vůbec naše planeta, nepatří nám. Přestože jsme na ní sami rozeni, jsme zde jen na krátké návštěvě.

 

Záměr, úmysl, manipulace myslí

Zaznamenané zvuky jsou zcela reálné, jsou reálné dokonce natolik, že o nich již musí informovat i hlavní vysílací media. Zda jde o cílený záměr nebo poctivé zpravodajství, si můžeme opět jen domýšlet.

Připomenu případ našich „vlčích dětí“, které vyrůstaly uzavřené pouze ve svém domově s rodiči – tento případ byl rovněž exemplárně před veřejností účelově zkreslen a postaven tak, aby se žádný podobný případ vzepření Systému již více neopakoval.

Případy, které se bez pokroku vlečou roky, jsou v ostrém kontrastu urychleného odsouzení otce v průběhu několika málo týdnů na sedm či osm let nepodmíněně, matky snad na podmínku.

Návazná alternativa tedy může být záměrné šíření strachu, obav, dezorientace lidí a okamžitá panika při každém dalším podobném projevu.

 

Další fáze manipulace pravdy

Proč a k čemu? Pro další fázi, kterou by mohl bez obav být léta připravovaný projekt Blue Beam. Jde bezpochyby o chytrou vojenskou strategii, která pod hlavičkou konfliktu a invaze z kosmu, ihned mobilizuje vojenskou mašinerii do plné pohotovosti a opět je důvod k harašení zbraněmi a tím roztočení nesmyslného koloběhu peněz.  

Světová ekonomika stagnuje, nezaměstnanost roste, tím nespokojenost mas a uměle podporovaná krize potřebuje konečné řešení. Stačí si opět připomenout pokroková slova Vernera von Brauna: „Poslední kartou, kterou pro vyvolání konfliktu použijí, bude invaze z Kosmu…“

Protože již víme, že bytosti obdařené a vládnoucí vyššími energiemi, vždy snadněji ovládnou stupně vývojově nižší (viz příměr my a chovná zvířata), naše zbraně by paradoxně v případě skutečné invaze ani nebylo dovoleno použít – zničila by se přitom samotná planeta a ovlivnil pohyb tachyonů, proto bychom byli kolonizováni zevnitř našich myslí tak, že bychom o tom třeba ani nevěděli…

 

Další fáze utajovaného projektu HAARP?

O HAARPu jsme si již psali v tomto odkazu. Aktivity kolem HAARP technologií, je možné spojit i s obrovskými masovými úhyny jednotlivých druhů zvířat, které se udály v roce 2011 v tomto článku. Šlo o ptáky, ryby, kraby i stáda bizonů, tedy žádní drobní tvorové typu hmyz.

Na jejich usmrcení je zapotřebí použít nejen dostatečné množství energie, ale i přesné rezonanční frekvence. Můžeme si položit otázku, kdy bude na řadě samotný člověk – země či národ a v jaké konkrétní lokalitě? Nikdo nic nezjistí a nikdo nikomu nic nedokáže. Dělo se tak u zvířat, nyní se totéž děje u člověka, logická analogie a hotovo – případ uzavřen.

Pokud si uvědomíme, že zvuky se ozývají z hlubin planety země i z nebe, je celkem pravděpodobné, že v tom HAARP a modulace zatížení zemských desek svou roli hrát skutečně může – viz toto video.

Florida – 2011 zvuky nebe

   

Pohyby zemských desek a zemětřesení

Pokud na zemské desky působí vyšší nebo naopak nižší tlakové síly, vůči sobě se skutečně občas posouvají – především v místech tektonických zlomů nebo se tvoří menší, nové. Nejinak je tomu i při pohledu zevnitř, kde se nachází naše magmatické zemské jádro.

Jako důsledek pak zažíváme zemětřesení, tsunami, zvýšenou sopečnou aktivitu a podobné jevy. Zvukové projevy, které byly před samotnými zemětřeseními pozorovány, jsou velmi podobné těm v tuto chvíli sledovaným projevům – viz video:

Colorado před zemětřes.

 

Příprava na posun pólů planety

Odlehčení, přetížení, zemětřesení, tsunami, sopky – to vše by bylo celkem pochopitelné, pokud bychom věděli, kdo nebo co je skutečně vyvolává. Pokud bychom vyloučili HAARP, vlivy gravitační síly Měsíce, vliv hledaného dvojčete našeho Slunce – hnědý trpaslík, mohli bychom vlivy hledat v blízkosti jiného vesmírného tělesa a tím externí gravitační síly – asteroid, planetka.

Někteří si možná vzpomenou na legendární planetu Tiamat, která byla sražena asteroidem a rozpadem dle této teorie vznikla naše Země a Měsíc – proto mají tak podobné složení. V současné době i přes všechny možná pozorovací zařízení v kosmu, se žádné obdobné těleso však poblíž nejeví.

Co nám však NESMÍ uniknout, je zrychlené tání ledovců na obou pólech naší planety. Co to znamená? Pro naši křehkou planetu hodně. Není totiž zdaleka tak ideálně kulatá, jak ji naše modely světových přesně kulových globů prezentují. Je v místech kolem rovníku o něco většího průměru, než v místech svých obou pólů, kde je naopak zploštělá – vliv rotace Země.

Obrovské masy ledu, které svým tlakem působily na jediném místě a udržovaly zmrzlou hmotu relativně v klidu na pevném bodě, se díky jejímu tání uvolňují, posouvají směrem od osy rotace a v tekutém stavu se rozlévají po celém dalším povrchu planety – skrze plochy oceánů a na pevnině skrze spadlé srážky. 

Tím se ovšem zákonitě mění podmínky zatížení zemské kůry, kde se z oblastí zatížení jednoho místa hmota rozprostírá do míst s vyšším poloměrem rotace a vzniká zatížení spojité – které se rozloží po mnohem větší ploše.

Jako důsledek změn těchto silových poměrů proto můžeme na různých částech planety pozorovat trhliny, praskliny a pukliny, i na místech, kde dříve byla poklidná planina s porostem bujných stromů – viz tento článek.

Pro ty, kteří chtějí jít v myšlenkách i výpočtu změn zatížení naší planety dále, připomínám vzorec výpočtu odstředivé síly: F= m.r.w2 = m.v2 (přičemž m…hmotnost rotujícícho tělesa, r…poloměr otáčení, v…obvodová rychlost a omega…úhlová rychlost)

 

UFO a jejich reálný příchod?

Ano, někdo by mohl říci, že je to opět další z náhod, ale obvykle s každým projevem podivných zvuků, byl souběžně registrován nárůst aktivit UFO. Četné aktivity jsou pravidelně pozorovány kolem Slunce, Měsíce i na naší Zemi.

Začátkem roku to byla například tato událost. Můžeme se domnívat, že se jedná o řízený kultivační „dozor“ nad vývojem všech změn a událostí, stejně jako případná pomoc, která nám již byla opakovaně osobně nabídnuta – viz tento článek.

FOX News: http://www.youtube.com/watch?v=gM2qseReUTI&feature=player_embedded

Ufo – chemtrails http://www.youtube.com/watch?v=Ca7-Py2x-Jk

Ufo Brazilie – přes 20 objektů http://www.youtube.com/watch?v=SWafIEDcxtk&feature=player_embedded

Zvýšení frekvence planety Země a naše vědomí

Možná jsme již o tomto fenoménu rovněž slyšeli – měření elektromagnetického pole Země metodou SR – Schumannova rezonance – viz přiložená NASA dokumentace níže. Každá planeta, planetka či její měsíce v kosmu, vydává jistou, pro ni samotnou, specifickou rezonanční frekvenci, která se dá úspěšně transformovat do zvukového i obrazového formátu.

Například naše planeta Země měla po dost dlouhou dobou frekvenci něco mezi 7-8 Hz, což (samozřejmě čistě náhodou) odpovídá frekvenci alfa aktivity mozku běžného člověka. Během posledních několika let však nastala postupná změna – měřená frekvence se ze stávajících 7-8Hz zvýšila na nynějších 14-15 a do budoucna se dokonce očekává až na zvýšení hned celých 40Hz.

Dokážeme si asi logicky vysvětlit, co se děje s běžnými lidmi a jaké projevy v chování mas, můžeme v blízkém budoucnu nejspíše očekávat. Stařičkýold-timer.jpg automobil, který má loukoťová kola a kovové obruče po jejich obvodu, těžko zvládne jízdu rychlostí 160 km/hod byť třeba po naprosto rovné dálnici. Na ní prostě nebyl nikdy konstruován a připraven.

Tuto rychlost jednoduše bez určitých úprav, příprav a vylepšení – upgrade – zvládnout nemůže. Ti, kteří však věnují onen pro někoho „zbytečný“ čas studiu všech změn a přípravám na ně, mají velkou šanci, že se ze všeho kolem postupně nezblázní. Doslova a do písmene.

Přikládám zvuk frekvence matky Země – zkuste vnímat své pocity:

zvuk frekv 7,83Hz : http://www.youtube.com/watch?v=E7DWjS-FjVc

A jak nám toto téma zvyšování frekvencí krásně zapadá do dříve vydaného článku s názvem Zrychlování času, že? Toto je jasná odpověď a vědecké vysvětlení.

Jaká je rovněž úžasná paralela mezi nově vyráběnými a stále výkonnějšími technologiemi všemožných procesorů, stejně jako s nově rozenými dětmi, jejichž mozkové frekvence samozřejmě již pracují na nové, vyšší frekvenci planety Země. Jak vidíme, samé úžasné náhody, které se dle všeho postupně mění v jasný plán a úmysl – evoluci a vzestup.

 

Co na to NASA a naše vědecká elita?

Pokud vyjde chvilka, určitě stojí za poslechnutí pár zaznamenaných zvuků ostatních planet, porovnatelných se zvukem naší planety Země. NASA na svých stránkách zveřejnila některé nahrané frekvence, které je dobré naposlouchat – člověk nikdy nevi.

Více v těchto odkazech:

NASA–zvuky planet    http://www.jpl.nasa.gov/multimedia/sounds/index-flash.html

NASA–zvuky kosmu http://www.nasa.gov/vision/universe/features/halloween_sounds.html

Na setkání našich vážených vědeckých autorit, tedy nejen českých skeptiků klubu Sysifos ve věci spekulací kolem konce světa v tomto roce, jsme měli možnost zažít rovněž zajímavou zkušenost.

Údajně byly pánové pochybnostmi a diskusemi kolem tohoto fenoménu natolik rozčarováni, že prostě museli svolat dokonce tiskovou konferenci. Na tomto setkání byla uveřejněna prezentace, jejíž část nám jasně říká, jak moc lze jejich závěry brát seriózně:

zrejme.jpg

Jinak řečeno: „Tvrdíme, že konec světa v tomto dni zřejmě nenastane a že bude jako každý jiný a pokud náhodou nastane, tak jsme se prostě zmýlili.“

Nechci nikomu sahat do svědomí, ale právě použité slovíčko „zřejmě“, totiž zcela devastuje jakoukoliv důvěryhodnost celého setkání a dokonce i smysl uspořádané konference. Jinými slovy se potvrzuje ono známé „Víme, že vlastně nic nevíme“ a jde pouze o to, k čemu sami vnitřně tíhneme a čemu chceme sami dávat vlastní životní energii. Někdo věří v jedno, druhý v něco jiného.

To, že se pánové z Akademie Věd ČR, Astronomického ústavu AV ČR a planetária Brno, (Jiří Grygar, Jan Vondrák, Pavel Suchan, Jiří Dušek a Michal Švanda) setkali, aby veřejně řekli, že se zřejmě nic nestane, znamená, že k tomu museli mít dost silný a možná i konkrétní důvod – uvidíme.

Mohl to být nesouhlas nad všeobecně proklamovaným masovým názorem, mohl to být snad i spravedlivý vztek nad důvěřivostí mas, které hladově čekají každou další předpověď konce světa, ale v každém případě museli být pánové pod značným vnitřním i vnějším tlakem.

Proč by jinak podobné setkání dokonce hned začátkem roku iniciovali? K čemu by bylo dobré? Co tím však získali a čeho vlastně chtěli docílit? Vždyť neřekli vůbec nic nového, ani nic tak překvapivého, co by potvrzovalo jejich obvyklá tvrzení a hypotézy. Jakou hodnotu nám tedy navíc poskytli?

Dokonce pod hlavičkou bagatelizace roku 2012 vyhlásili soutěž o nejlepší kreslený a psaný vtip na téma fenomén roku 2012. To mi přijde skutečně velmi účelové a neřekl bych, že příliš vhodné.

Tisíce lidí se po celém světě duchovně osvobozují a probouzejí ode všech nesmyslných -ismů a někdo se tomuto nelehkému úsilí vysmívá? Proč? Protože má sám užší pohled na svět než jiní?

Chtěli snad pánové upozornit na sebe, jako na uznávané kapacity ve svém oboru a upevnit si tak prestižní akademický kredit? Uklidnit masy pod váhou učené a vědecké, tedy zaručeně správné a jediné možné pravdy? Vrátit zneklidněné a stále více se uvědoměle probouzející a právem zneklidněné stádo zpět do svých klecí a výběhů?

Výzkumy bývají obvykle financovány z rozličných grantů, takže koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Naší ekonomice se obecně moc nedaří, proto ani hysterie, která se kolem roku 2012 odehrává a úpadek zájmu o obvyklé hodnoty (což je samozřejmě průvodní projev transformace), není pro žádný stát žádoucí…

Jenže ono sedět jako žába na dně hrnce s vodou, ve kterém se pomalu ale jistě začíná voda vařit a slepě tvrdit, že je vše stále v pořádku, je skutečně dost těžko uvěřitelné a navíc velmi pošetilé.

Pouhé sledování počtů katastrof, náhlých bleskových povodní a přívalových dešťů či naopak obrovská sucha, počty zemětřesení, počty uragánů, rychlost tání ledovců, slábnoucí magnetické pole Země, solární maxima, k tomu neudržitelná globální ekonomika, mnohem vyšší výskyt pozorování UFO či reportované záhadné zvuky z nitra naší planety – to vše jsou pouhé náhody a vůbec nic to neznamená? 

Pak tedy sladké sny, spěte dále i se všemi získanými oceněními a diplomy. Viz tento starší, zato zcela přesvědčivý článek o změnách v celé Sluneční soustavě v tomto odkazu.

Plnou parou vpřed

Kdepak, změna a přerod původně uznávaných hodnot a pravidel, ve způsobu života na hodnoty jiné, je již nyní v plném proudu a ti, kdo se jí budou bránit nebo ignorovat, nebudou schopni se změnám samotným přizpůsobit, protože jim jednoduše nebudou rozumět – jako onen stařičký automobil.

Sami dle mnoha mailových zpráv od čtenářů, zažíváme velmi shodné momenty, které nás formují a naše zkušenosti obdobným způsobem dále rozvíjejí, čímž logicky začínáme stále více věřit sami sobě, své vlastní intuici, osobním zjištěním, než dogmatickým tvrzením, že nám například přežitý stávající Systém pomáhá lépe žít – více o nebezpečí a provázanosti celého Systému zde.

Mnoho z nás již pochopilo, že nemá smysl podporovat něco, co je již dávno na cestě do záhuby a je mnohem hodnotnější a smysluplnější pomáhat jeden druhému.

Stejně jako klid, pohodu a mír nalezneme pouze sami v sobě, i víru ve smysl toho, co se děje a má či nemá stát, neseme svobodně každý v sobě sám. Vše, co se kolem nás odehrává, jsou pouhé prostředky, které nás mají ze závislosti na čemkoliv uvolnit a pomoci nám se ze zažitých stereotypů odpoutat.

Tisíce dostatečně připravených bytostí se očišťuje, vnitřně i fakticky se osvobozují, začínají se vědomě probouzet a obvykle mají zájem hledat úplně jiné obzory a hodnoty, než které nám naše konzumní společnost do našeho života doposud projektovala. K tomu nám pomáhá i hlasitý křik planety Země.

Tam je totiž naše pravá spokojenost, je nade všemi těmi majetky či hmotnými statky – to jsou pouhé podpůrné prostředky. Je to úplně jiná forma energie, než ta, kterou Systém samotný pro naši uměle vyvolanou potřebu účelově produkuje.

Takže, poslechneme volání nebo jen další předvolební sliby…? 

 

Související odkazy: 

Dánsko http://www.youtube.com/watch?v=rFs4VVbnAMA&feature=related

Brazilie http://www.youtube.com/watch?v=qBC22YHil38&feature=related

New jersey http://www.youtube.com/watch?v=ozrZphDFHGA&feature=related

frekvence http://www.learning-mind.com/2012-what-is-going-to-happen-to-the-earth-and-the-human-brain/

http://www.sysifos.cz/

schumann http://www.active-water.com/en/schumann_frequency.html

schumann http://www.earthbreathing.co.uk/sr.htm

tinnitus http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-osudy/154658/zenu-zabilo-zvoneni-v-usich-nemoci-trpi-i-streisand-a-phil-collins.html

tinnitus http://cs.wikipedia.org/wiki/Tinnitus

Jiné stránky, jiný pohled na realitu… – 2012 – rok transformace – Záhadné zvuky planety Země.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s